Fjernvarmeselskab

Alle medlemmer af Fjernvarmens Serviceordning står for kvalitetssikret fjernvarme, 
uanset om de er medlemsfirmaer eller fjernvarmeselskaber.

For værkerne går leveringsgrænsen i princippet til hovedhanen, men gennem et
medlemskab er værkerne med til at give et kvalitetsløft til de servicefirmaer, 
der kommer ud til boligejerne. Dette gavner både fjernvarmekunden og værket,
da velfungerende anlæg i de private hjem betyder bedre udnyttelse af det brændsel,
som værkerne producerer varme med.

Medlemsfordele

 • Styrket kvalitet af fjernvarmeservice og dermed en bedre drift af de enkelte
  varmeanlæg.
 • Bedre samarbejdspartnere, fordi VVS-installatørerne i ordningen har et højere
  kompetenceniveau og taler samme sprog som jer.
 • Serviceaftaler medvirker til at sænke returtemperaturen. Jo flere, der får serviceret
  deres anlæg regelmæssigt, des lavere gennemsnitlig returtemperatur. Dermed
  kan I producere mere optimalt.
 • Adgang til database med egne kundeoplysninger.
 • Konkrete, dokumenterbare energibesparelser, som kan medvirke til at opfylde
  forpligtelsen på området.

Læs mere om Fjernvarmens Serviceordning i denne brochure.

Samarbejdsmodeller

Vi har udarbejdet tre grundlæggende modeller for, hvordan man kan samarbejde med Fjernvarmens Serviceordning.

For at gøre det lettere for værkerne at få implementeret faste servicerutiner på brugerinstallationerne har vi desuden udarbejdet en konkret handleplan for hver enkelt samarbejdsmodel, som gør det nemt at sætte handling bag ordene:

De tre samarbejdsmodeller i brochuren er ikke udtømmende, så hvis et fjernvarmeselskab ser andre former for samarbejde for sig, er det ofte også muligt.
Kai Borggreen
Sekretariatsleder, Fjernvarmens Serviceordning
Læs mere om samarbejdsmodellerne i denne brochure.

Sådan tilmelder du dig ordningen

Ved tilmelding indbetaler både firmaer og fjernvarmeselskaber et mindre engangsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med registreringen. Ordningens aktiviteter og administration dækkes dels af et mindre årsgebyr, dels via virksomhedernes køb af mærkater og logbøger fra Fjernvarmens Serviceordning.

Tilmeld dit fjernvarmeselsskab til ordningen og få adgang til medlems-fordelene.

CASE

Et godt samarbejde med servicefirmaerne  har stor betydning for fjernvarmeservicen:

På det årlige møde evaluerer vi og taler generelt om, hvordan vi synes, at det er gået. De får en oversigt over, hvor mange eftersyn der er lavet, og hvem der har lavet dem. Ofte forsøger jeg også at læse rapporter igennem, og hvis jeg synes, der er et eller andet, der stikker helt vildt i øjnene, så taler jeg med installatørerne om det for at finde en løsning.
Jes Vad Thomsen
Frederikshavn Varme