Om Fjernvarmens Serviceordning

Siden 2006 har Fjernvarmens Serviceordning tilbudt kvalitetssikrede serviceeftersyn af
fjernvarmeanlæg med det formål at understøtte forbedringer af fjernvarmeinstallationers drift.

 

Ordningen specificerer en række overordnede tekniske krav og specifikationer til hvert eftersyn,
der kun udføres af servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvarme.

Fjernvarmens Serviceordning er et stærkt fagligt fællesskab for firmaer og fjernvarmeselskaber,
der ønsker at udbrede serviceaftaler for fjernvarmeinstallationer. Det fælles mål er at få flere
boligejere, boligselskaber og andre, der bruger fjernvarme som energikilde, til at få foretaget
jævnlige serviceeftersyn af deres varmeanlæg.

For at sikre, at vi hele tiden understøtter det daglige arbejde med drift af fjernvarme,
udvikler vi ordningen 
løbende og i samarbejde med medlemmerne.

 

Læs mere om Fjernvarmens Serviceordning i vores jubilæumshæfte. 

Vi arbejder målrettet for, at fjernvarme i Danmark bliver bedre og mere effektiv, så vi bidrager til øget komfort og fjernvarme til det mindst mulige energiforbrug.
Kai Borggreen
Sekretariatsleder, Fjernvarmens Serviceordning

Hvem står bag?
Brancheorganisationerne TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Fjernvarme etablerede i foråret 2005 sammen med Teknologisk Institut den landsdækkende serviceordning for kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn. Den daglige drift af ordningen varetages af sekretariatet.

Ordningen blev udviklet ud fra et ønske om at forbedre fjernvarmeinstallationernes drift. Det sker ved at sikre, at servicearbejde udføres efter ensartede retningslinjer og i høj kvalitet.

Læs Fjernvarmens Serviceordningens vedtægter her.

Asset 6@3x

Fjernvarmeselskab

Arbejder du i et fjernvarmeselskab?
Læs hvordan ordningen kan hjælpe med at sikre effektiv udnyttelse af fjernvarmesystemet.

Button
Asset 8@3x

Servicefirma

Arbejder du i et servicefirma?Læs hvordan I kan udføre kvalitetssikrede serviceeftersyn.

Button
Asset 7@3x

Forbruger

Er du boligejer med fjernvarme som energikilde?
Læs hvordan du kan få foretaget jævnlige serviceeftersyn af dit varmeanlæg.

Button