Servicefirma

Alle medlemmer af Fjernvarmens Serviceordning står for kvalitetssikret fjernvarme,
uanset om de er medlemsfirmaer eller fjernvarmeselskaber.

Kurser for servicemontører

Servicemontører, der ønsker at arbejde under ordningen, skal gennemgå et
kursusforløb på syv dage. Emnerne i kurset er udelukkende relateret til fjernvarme
og kan eksempelvis være indstilling af anlæg, komponenter, gulvvarme og
varmt brugsvand.

Kurset afsluttes med en censorbedømt prøve og montøren modtager et certifikat.

Der bliver også udstedt et personligt ID-kort – et bevis, der fortæller kunder og samarbejdspartnere, at prøven er bestået, og kvalifikationerne er i orden.
Kai Borggreen
Sekretariatsleder, Fjernvarmens Serviceordning

Servicemontøren skal bære det personlige montørbevis, når der arbejdes
under Fjernvarmens Serviceordningen.

For at fastholde kvaliteten i ordningen skal servicemontøren til fornyet censorbedømt
prøve hvert tredje år – recertificering. Kursets mål er som det ordinære kursus,
blot på reduceret tid.


Læs mere om nedenstående, obligatoriske kurser:

Recertificeringskursus

Hvis du ikke har indgående kendskab til ordningens Hovedeftersyn og Vedligeholdelsestjek samt ordningens indberetningsprogram, bør du ikke vælge et certificeringskursus.
I stedet kan du tage det ordinære fjernvarmekursus for at forny dit bevis.


Tre ting kan hjælpe dig med at bestå recertificeringskurset:

 • Løbende erfaring med ordningens Hovedeftersyn og Vedligeholdelsestjek
 • Indgående kendskab til ordningens indberetningsprogram
 • Aktiv deltagelse i kursusdagene op til prøven


Det er muligt i dialog med skolen at få vurderet, om der er dele af kurset, som en montør ikke behøver at deltage i. Denne mulighed er kun et tilbudt for meget rutinerede montører med indgående kendskab til ordningen, og det skal det altid aftales med skolen inden tilmeldingen.

Er du i tvivl om, hvilket kursusforløb der passer bedst til dig, så kontakt den kursusudbyder, du ønsker at benytte, så I sammen kan finde den rigtige løsning.

Medlems-fordele

 • Et højere kompetenceniveau og dermed en bedre platform til salg af serviceaftaler.
 • Konkurrencefordele ved at kunne levere fjernvarmeservice i bedre kvalitet.
 • En fast procedure for servicearbejde på fjernvarmeinstallationer.
 • Adgang til fjernvarmeværker, som henviser til firmaer i Fjernvarmens Serviceordning.
 • Adgang til brugerbetalte markedsføringsmaterialer, der styrker jer i at sælge serviceaftaler.
 • Mulighed for mersalg, fordi I vil komme jævnligt hos kunder med serviceaftaler.
 • Ved at benytte ordningens logbog efterlades en tydelig og blivende reklame hos kunden.
 • Markedsføring via Fjernvarmens Serviceordnings hjemmeside og nyhedsbreve.

Læs mere om Fjernvarmens Serviceordning i denne brochure.

Sådan tilmelder du dig ordningen

Ved tilmelding indbetaler både firmaer og fjernvarmeværker et mindre engangsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med registreringen. Ordningens aktiviteter og administration dækkes dels af et mindre årsgebyr, dels via virksomhedernes køb af mærkater og logbøger fra Fjernvarmens Serviceordning.

Tilmeld dit servicefirma til ordningen og få adgang til medlems-fordelene.

CASE

Ordningen gavner servicefirmaerne:

På den ene side oplever jeg, at det er tidskrævende, når mine ansatte skal på kursus. På den anden side er jeg glad for de krav, der bliver stillet, for det betyder, at vi, der er i ordningen, rent faktisk har de kompetencer, der er brug for på fjernvarmeområdet.”
Johnny Pedersen
Aut. VVS og Klimaservice, Carl Nielsens Eftf. A/S