Særtilbud

Nyhedsbrev, 15. december 2020
Særtilbud: Én times gratis webinar om Bygningspuljen for fagfolk 16. december 2020

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge Bygningspuljen?
Helt ekstraordinært tilbyder vi vores medlemmer at deltage i premieren på Energivejleder Online – denne gang med fokus på fagmandens vej til Bygningspuljen. Webinaret foregår onsdag den 16. december 14:00-15:00. Der vil blive afholdt lignende webinarer i 2021, men dette er ekstraordinært gratis.

På webinaret vil der være en række indlæg om den faglige tilgang til Bygningspuljens tilskudsmidler med blandt andet repræsentanter fra DI Dansk Byggeri og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

På en time har du derfor mulighed for at blive godt klædt på til at inddrage puljen i dit arbejde. Hør for eksempel hvordan du bedst vejleder om håndværkerfradrag og tilskud fra Bygningspuljen.

Program
14.00: Præsentation af konceptet og af dagens indlægsholdere v/Kai Borggreen, leder af Energivejledersekretariatet på Teknologisk Institut.

  • Nyt fra Energivejlederordningen

14.15: Bygningsentreprenørens vejledning af bygherrer og rådgivere v/Henrik Telggaard, DI Dansk Byggeri – formand for Energivejledernes styregruppe.

  • Valget mellem håndværkerfradrag og tilskud fra Bygningspuljen
  • Energimærkets betydning og anvendelse

14.30: Installatørens rolle i den grønne omstilling v/Troels Hartung, TEKNIQ Arbejdsgiverne og medlem af Energivejledernes styregruppe.

  • Udfasning af den fossile bygningsopvarmning
  • Krav til installatøren: VE-Godkendelsesordning

14.45: Chat og debat v/Kristian Vielwerth, kursusleder på Energivejlederuddannelsen og EMO-konsulent

  • Spørgsmål til indlægsholdere vil blive drøftet
  • Skriv i chat’en, eller brug ”håndsoprækning” i Teams
  • Evaluering – også via chat’en

15.00: Tak for i dag

Ordningen i 2021

I 2021 vil ordningen have større fokus på udviklingsopgaver og markedsføring. Det er besluttet af udvalget bestående af Dansk Fjernvarme og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Vi vil igangsætte en række udviklingsopgaver. En del af det bliver implementeringen af en kundevenlig rapport, så almindelige mennesker kan forstå, hvordan de kan få mere ud af deres fjernvarme.

Vi vil også øge vores markesføring, så vi kan få endnu større opbakning til ordningen. Ambitionen er at få flere værker med. Erfaringen viser, at når værkerne bliver medlemmer, ligger de en stor lokal indsats, som også tiltrækker flere VVS-firmaer.
Uffe Schifter-Holm
Dansk Fjernvarme, Formand for Fjernvarmens Serviceordning

Kontingentet ændres derfor til 2500 kr. om året. Kontingentet har ikke været prisreguleret i en årrække, men de øvrige ydelser er uforandrede.

Den kundevenlige servicerapport