Nyhedsbrev

Nyhedsbrev, november 2023
Slut med trykt logbog

Der bliver bestilt ganske få trykte logbøger, og omkostningerne ved at opretholde og vedligeholde dem står ikke i forhold til indtægterne og ressourceforbruget forbundet med at producere og distribuere. Derfor udgår den trykte udgave af logbogen fra d. 1. januar 2024.

Du kan stadig finde de samme informationer i den elektroniske logbog, der er knyttet til din servicerapport. Bestillingsknappen til logbøgerne vil blive fjernet fra vores hjemmeside og indberetningsprogrammet i slutningen af dette år.

Vi vil gerne understrege, at denne ændring ikke vil påvirke din mulighed for at få adgang til dine servicerapporter. Den digitale udgave af logbogen er tilgængelig sammen med dine servicerapport på vores hjemmeside.

Indberetningssystem: De nye funktioner er blevet godt modtaget

Vores medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med det opdaterede indberetningssystem, som nu har været i brug i ca. 2 måneder.

Overgangen fra det gamle system til det nye er forløbet problemfrit, og det nye system er blevet opdateret med en række nye funktioner, der gør indtastningerne i programmet nemmere, hurtigere og mere sikre. Efter at have afprøvet de nye funktioner i en periode, er tilbagemeldingen positiv:

“Jeg skulle lige vænne mig til de nye ændringer. Der er fx kommet flere poster på rapporten, men jeg synes, det gavner systemet og kvaliteten af rapporten. For nylig bestod jeg recertificeringen i Næstved og fik ny viden, så jeg er helt fortrolig med indberetningssystemet”, fortæller medlem Michael Kofoed fra Energi Consulting.