Nyhedsbrev

Januar 2024
Året der gik - 2023

Flere serviceeftersyn og stærkere fokus på uddannelse prægede 2023 for Fjernvarmens Serviceordning.

I 2023 fortsatte antallet af serviceeftersyn i vores ordning med en markant positiv udvikling, i tråd med de foregående år. Antallet af eftersyn steg med 6% sammenlignet med 2022, og vi skal helt tilbage til 2012 for at finde et år med en tilsvarende høj aktivitet.

Vi har nu rundet 63.000 indberettede eftersyn.

Det er afgørende, at både servicefirmaer, servicemontører og forsyningsselskaber fastholder budskabet om vigtigheden af service på fjernvarmeinstallationer, både på eksisterende og nye installationer. Et ekstra incitament til at formidle dette budskab er Energistyrelsens anbefaling om at benytte firmaer tilknyttet Fjernvarmens Serviceordning.

2023 var et markant år for uddannelse, hvor der blev afholdt næsten 70 kurser og recertificeringskurser på skoler rundt om i landet. Fjernvarmens Serviceordning medvirkede som censor til prøven, hvilket resulterede i, at over 400 kursister bestod prøven og opnåede et montørbevis.

Året bød også på en betydelig opdatering af indberetningsprogrammet, hvilket har gjort det nemmere at foretage de nødvendige registreringer samtidig med at opdateringen har styrket kvaliteten og sikkerheden omkring indberetningerne. 2023 markerede også overgangen fra den gamle trykte logbog til den elektroniske logbog for kundens informationer og servicerapporter.
 

Vi ser frem til at videreføre den positive udvikling
og ønsker alle ordningens medlemmer et godt nytår.

Øget synlighed og styrket tillid

Fjernvarmens Serviceordning spiller en central rolle i at vejlede forbrugere om korrekt vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer, hvilket kan optimere både forbrugernes økonomi og energiforbruget i Danmark.

Vi er begejstrede over, at Fjernvarmens Serviceordning er blevet fremhævet i Politiken, da dette markerer et vigtigt skridt mod øget synlighed og tillid til vores ordning.

Artiklen understreger vigtigheden af korrekt service på fjernvarmeinstallationer – et budskab som vi har formidlet i årevis. Der fremhæves dertil behovet for, at forbrugerne får en certificeret montør fra Fjernvarmens Serviceordning til at udføre et serviceeftersyn. Efter mere end 60.000 servicebesøg i danske hjem har vores medlemmer nemlig identificeret fejl i over halvdelen af installationerne.

Vi opfordrer vores medlemmer til fortsat at levere en enestående indsats og være stolte af den værdifulde rolle, vi spiller til gavn for samfundet.

Læs artiklen her

Deltag i recertificeringskurset inden certifikatet udløber

Husk at tilmelde dig recertificeringskurset inden dit certifikat udløber.

Der er stadig ledige pladser på kurserne i 2024. Husk at sikre dig en plads, så du ikke kommer i en situation, hvor dit certifikat er udløbet og derfor ikke kan udføre og indberette serviceeftersyn.

De kommende recertificeringskurser afholdes:

  • Den 6. – 8. maj på TECHCOLLEGE, Aalborg
  • Den 27. – 29. maj på EUC Sjælland, Næstved
  • Den 9. – 11. september på TECHCOLLEGE, Aalborg
  • Den 23. – 25. september på EUC Sjælland, Næstved